ulgowy


ulgowy
Taryfa ulgowa zob. taryfa.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ulgowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} obejmujący zniżkę, nabyty ze zniżką; zniżkowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ulgowy bilet komunikacji miejskiej. Ulgowe karty wstępu do teatru. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ulgowy — 1. «zawierający zniżkę; kupiony ze zniżką» Ulgowy bilet do kina. Ulgowe skierowanie na wczasy. ◊ Taryfa ulgowa «łagodniejsze kryteria oceny kogoś, czegoś; pobłażanie komuś» 2. «nie wykorzystujący wszystkich sił, możliwości do czegoś lub nie… …   Słownik języka polskiego

  • bilet — m IV, D. u, Ms. biletecie; lm M. y 1. «kartka z odpowiednim nadrukiem wydającej ją instytucji, będąca dowodem uiszczenia opłaty przez nabywcę, uprawniająca do określonej, zwykle jednorazowej usługi» Bilet kolejowy, tramwajowy. Bilet miesięczny,… …   Słownik języka polskiego

  • ulgowo — 1. «w sposób ulgowy, nie angażując się w coś całkowicie, nie wkładając maksimum wysiłku lub nie wymagając od kogoś maksimum wysiłku, z pobłażliwością» Piłkarze grali ulgowo. ◊ Potraktować kogoś ulgowo «potraktować kogoś łagodnie, z pobłażliwością …   Słownik języka polskiego

  • bilet — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. biletecie {{/stl 8}}{{stl 7}} kartonik o ustalonej formie i treści, będący dowodem uiszczenia opłaty i uprawniający jego posiadacza do korzystania z określonej usługi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bilet do kina,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień